Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Môi Trường Đông Nam Á chuyên cung cấp vật tư, thiết bị, chế tạo và lắp đặt:
Sản xuất các loại quạt công nghiệp.
– Tư vấn thiết kế và cung cấp, lắp đặt hệ thống lọc bụi.
– Tư vấn thiết kế và cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý khói lò.
– Tư vấn thiết kế và cung cấp quạt công nghiệp.
– Tư vấn thiết kế và cung cấp, lắp đặt hệ thống xử lý hơi hoá chất ( axit, cyanua,…).